Contact

 

Klachtenprocedure

Bij klachten vragen wij u zelf met desbetreffend medewerker contact op te nemen.
Mocht u samen niet tot overeenstemming komen dan kunt zich richten tot de beroepsvereniging van de medewerker.