Hoogbegaafdheid

– Signaleren en begeleiden

In Nederland is 2% van de bevolking hoogbegaafd, inmiddels mogelijk meer.
De hoogste percentages  bevinden zich in Wageningen en Eindhoven.

Vroegtijdig signaleren:

Is  er mogelijk sprake van hoog- of meerbegaafdheid  bij uw kind? Neem dan contact met ons op.
Regelmatig lopen deze kinderen vast en raken geblokkeerd.
Hoe eerder deze signalen serieus genomen worden hoe beter.

U ziet als ouder  dat hun kind zich bovengemiddeld snel ontwikkelt; soms geeft de leerkracht aan dat het kind anders en sneller met de geboden leerstof omgaat.

Hoogbegaafdheid is een manier van zijn waardoor het kind een andere benadering vraagt in de opvoeding en op school. Het kind beleeft  zijn omgeving en eigen gevoelens zeer intens, vaak heeft het een onstilbare honger naar kennis of ervaringen. Ook vindt het kind niet altijd automatisch aansluiting bij leeftijdsgenootjes.

In ons team zijn diverse professionals aanwezig met kennis over hoogbegaafdheid en begrip voor het hoogbegaafde kind.

Ons aanbod

Speltherapie:

  • Erkenning, ontlading , ik -versterking
  • Hulp bij het omgaan met de intense emoties en de behoefte aan leren/weten
  • Emotionele blokkades opheffen

Opvoedingsondersteuning:

  • Opvoedingsvragen (sterke wil, een hoge lat, faalangst, levensvragen)
  • Oudercursussen en bijeenkomsten
  • Samen op zoek naar een peergroep voor uw kind

Onderzoek en advies:

(WISC-V-NL en SEV)

  • Testafname , niet alleen gericht op het IQ maar inzichtelijk maken wat mogelijk de sterke en zwakke kanten binnen de ontwikkeling van het kind zijn
  • De sociale- en emotionele ontwikkeling van het kind

Ons aanbod richt zich op kinderen en hun opvoeders met als speerpunt dat ieder kind zich geaccepteerd voelt en zijn/haar hoogbegaafdheid als verrijkend ervaart en zich daardoor evenwichtig kan ontplooien.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ouderbegeleiding? Dan kunt u uw vraag of opmerking hier kwijt, of u kunt bellen naar 0317 750 209 of 0614956807.