Privacybeleid2018-11-27T11:14:25+00:00

Ons privacybeleid

Wij als medewerkers van Het Torenkamertje willen op een goede manier met je privacy omgaan. Daarom gaan we vertrouwelijk om met informatie die je ons geeft. Zo verstrekken wij jouw persoonlijke gegevens of dossier alleen aan derden als jij daar toestemming voor geeft.

Wanneer je hulp ontvangt van Het Torenkamertje, houden wij een dossier bij. Daarin staan gegevens over je behandeling of begeleiding. Alleen de medewerkers die betrokken zijn bij jouw behandeling of begeleiding, kunnen dat dossier inzien. Jouw naasten mogen jouw dossier alleen inzien nadat jij er toestemming voor hebt gegeven.

We zijn verplicht jouw dossier 15 jaren te bewaren.
In jouw dossier staat je hulpvraag , de behandelstappen en de afronding.Geen aantekeningen e.d. deze zijn alleen voor de medewerker en worden na de begeleiding/ behandeling vernietigd.

Mocht je er voor kiezen om je dossier te laten vernietigen dan kun je hiervoor informatie vinden op de website  van de rijksoverheid:  www.rijksoverheid.nl

Gegevens die je achterlaat in een contactformulier vernietigen we nadat er contact met je is opgenomen

De ervaringsverhalen die je op deze website leest, zijn waargebeurd. De initialen die je daarbij ziet, zijn niet echt.
Ons mailverkeer is via Solcon beschermd.

Klachtenprocedure

Bij klachten vragen wij u zelf met desbetreffend medewerker contact op te nemen.
Mocht u samen niet tot overeenstemming komen dan kunt zich richten tot de beroepsvereniging van de medewerker.
De medewerkers zijn aangesloten bij NIBIG en TCZ/RBCZ, aldaar is ook een klachtenfunctionaris geregeld.
Deze staat op de website onder de gegevens van de medewerker vermeld.