Onderzoek

– Zicht op het functioneren.

Als aanvulling op de aangeboden therapieën bij het Torenkamertje kan het goed zijn om door middel van onderzoek een beter beeld te krijgen van het functioneren van een kind of jongere. Daarnaast kan onderzoek inzicht geven over mogelijke oorzaken van de problemen en/of factoren die de problemen in stand houden. 

Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind of de jongere, wordt er gebruik gemaakt van verschillende soorten vragenlijsten en tests. Er kan onder andere gedacht worden aan onderzoek naar: intelligentie, faalangst, hoogsensitiviteit, persoonlijkheidseigenschappen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel hiervan is om een passend advies te geven.

Mogelijke soorten onderzoek

Intelligentieonderzoek:

 • WISC-V-NL voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. Vijf indexen: verbaal, visueel-ruimtelijk, fluïde redeneren, werkgeheugen, verwerkingssnelheid. 
 • KIQT+ voor kinderen van 5 t/m 10 jaar. Bij vermoedens van hoogbegaafdheid. Drie indexen: visueel-ruimtelijk, fluïde redeneren, kwantitatief redeneren. 

Sociaal-, emotioneel- en persoonlijkheidsonderzoek:

 • Screeningsvragenlijst hooggevoeligheid (eventueel in combinatie met een sterke eigen wil)
 • Persoonlijkheidseigenschappen (NPV-J-2) voor kinderen van 9-16 jaar.
  Inadequatie, Volharding, Sociale inadequatie, Recalcitrantie, Dominantie
 • Theory of Mind (ToM test-R) voor kinderen van 5-12 jaar. ASS.
  Meten van sociale cognitie.
 • Sociaal-emotioneel functioneren (SEV) voor kinderen van 4 t/m 18 jaar.
  Screening ADHD, ASS, opstandig gedrag, angst.
  Het doel hiervan is om een passend advies te geven.
 • Faalangst (PMT-K-2) voor kinderen van 10-16 jaar (groep 7, 8 en klas 1, 2, 3).
  Positieve en negatieve faalangst, prestatiemotivatie, sociaal wenselijk gedrag.
 • Gehechtheid (AISI) voor kinderen van 6-12 jaar.
  Risico op onveilige gehechtheid en inzicht in de gehechtheidscategorieën. 

Werkwijze
Intakegesprek, drie spelobservaties, onderzoek, adviesgesprek, eventuele vervolgtraining.