Onze missie en visie

Wij willen er zijn voor jou/jullie. Jouw hulpvraag staat centraal. Daar vanuit willen we doelgericht een plan op maat met je opstellen.

Een mens is verbonden met het of een (gezins)-systeem waarvan hij of zij deel uitmaakt. Vanuit deze overtuiging bieden wij hulp aan het individu en zoeken we naar mogelijkheden om het systeem te betrekken bij herstel en groei.

Missie

De cliënt en haar/ zijn systeem staan binnen de begeleiding en behandeling van Het Torenkamertje centraal.

Visie

We nemen de cliënt en haar systeem serieus, we gaan niet tegenover hen, maar naast hen staan.
We onderkennen het belang van direct persoonlijk contact tussen de cliënt en haar/ zijn systeem en de begeleider/behandelaar. Dit vereist een aanpak die past bij zowel de cliënt als de begeleider/ behandelaar.

Onze kernwaarden

  • Wij werken vanuit een christelijke levensvisie met respect voor iedereen.
  • Wij streven naar een plezierig, respectvol contact.
  • Er wordt zo snel mogelijk contact gelegd tussen u en één van ons.
  • De hulpverlener zet een traject met u uit. Begeleiding en advies wordt afgestemd op uw behoeften.
  • Wij werken samen met gevestigde instellingen. Waar nodig zijn de lijnen kort en is contact snel gelegd.

De naam Het Torenkamertje komt uit het boek ‘Pluk van de Petteflet’ van A.M.G. Schmidt. Er komt letterlijk en figuurlijk ruimte voor Pluk, Meneer Pen en Mevrouw Helderder.

Of we nu jong of oud(er) zijn, we hebben allemaal ruimte nodig om te groeien, te ontwikkelen of te herstellen. Wij willen u en jou deze ruimte graag bieden!

Onze doelstellingen (SMART)

Specifiek

We willen met onze diversiteit aan expertise klaarstaan voor Jong en Oud(er)
Een ieder die hulp nodig heeft bij psychische, sociaal emotionele en/of pedagogische problematiek.

Meetbaar

We bestaan 15 jaar en via het klantentevredenheidsonderzoek (Survio) peilen wij onze klantentevredenheid . De gemiddelde score tot nu toe is 8,7.
We hebben gesprekken met de Gemeenten en consulenten, huisartsen en schoolartsen en hiervan ontvangen we positieve reacties.
Het Torenkamertje werkt aan verbeterpunten als het gaat om wachtlijsten en communicatie.

Acceptabel

We maken samen met de cliënt en zijn / haar systeem (en eventueel verwijzer) een plan van aanpak.
Tijdens het traject worden er meetmomenten afgesproken over de vooruitgang.

Realistisch

We stellen samen met de cliënt en zijn/haar systeem (en eventueel verwijzer) een duidelijke hulpvraag vast en kijken wat we in kunnen zetten om een realistisch doel te kunnen behalen.

Tijdsgebonden

We maken een afspraak over de tijd en kwantiteit en geven duidelijkheid over de te verwachten duur van het traject.