Aanbod2018-10-23T21:30:31+01:00

Ons aanbod

Ons aanbod valt onder de Geestelijke Gezondheid en Complementaire Zorg

Ons aanbod bestaat uit:

Lees meer over ons aanbod:

Contextuele begeleiding en therapie

– Herstel in relaties en systemen

‘Als je stenen op je weg laat liggen, kunnen je kinderen er later over struikelen…’
Het herstellen van je eigen schade is verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige generatie.

Levensvragen en problemen waar je mee te maken hebt zijn vaak niet los te zien van wat je binnen je gezin van herkomst hebt meegemaakt. Wat je thuis hoorde en leerde heeft je gevormd. Het gaat met je mee en je geeft het weer door. Zo deden je ouders en grootouders het; en zo doen hun kinderen en kleinkinderen het ook.

Een hulpvraag kan gaan over iets waar je nu tegenaan loopt. Vaak heeft een blokkade, automatisch gedrag, neerslachtigheid of een terugkerend probleem echter ook te maken met je oorspronkelijke context. Binnen contextuele begeleiding en therapie wordt daarom altijd gekeken naar je betekenisvolle relaties en de generaties waar je deel van uitmaakt. Door zicht te […]

Creatieve begeleiding en therapie

– Verbinding met je gedachtes en gevoel.

Creatieve begeleiding en therapie is een behandelmethode voor volwassenen en kinderen met psychosociale- / en of psychiatrische problemen.
Er wordt gewerkt met allerlei beeldend materiaal als schilder- en tekenmateriaal, klei , hout en steen.
Door het experimenteren met creatief materiaal wordt gewerkt aan persoonlijke problematiek, thema’s en doelen.
Je komt tot meer inzicht in en verbinding met je eigen gedachten en gevoelens.
Vanuit deze ervaring en ontdekkingen is het mogelijk te komen tot verandermogelijkheden voor het dagelijks leven.

Informatie Creatieve therapie

Voor de aanvang van de therapie ontmoeten we u graag voor een kort kennismakings- en intakegesprek. U kunt in dit gesprek uw vragen stellen.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over  creatieve therapie? Dan kunt u uw vraag of opmerking hier kwijt, of u kunt bellen naar 0317 […]

Dagbesteding

– Aanbod voor mensen die graag een stap willen nemen in het creatief actief zijn in een groep

Je wilt graag vooruit. Je wilt in actie komen en meer deelnemen aan de maatschappij.

Dit gaat voor jou niet vanzelfsprekend. Dagbesteding kan je daarbij helpen.

Door individueel, in een groep, creatief aan het werk te gaan, werk je in je eigen tempo aan structuur, daginvulling, zingeving en sociale integratie.

Je kan tekenen en  schilderen, boetseren, speksteen bewerken, of werken met gemengde technieken.

Je kunt zelf aangeven wat je wilt gaan doen. Maar ik kan je ook ideeën aanreiken. Van tijd tot tijd zal ik een nieuw materiaal onder de aandacht brengen en wie het leuk vindt kan daar mee gaan werken.

Waar? Atelier Thermiek

Wanneer? Wekelijks op donderdag van 9.30- 11.30 . Bij voldoende aanmeldingen start er een tweede groep op maandagmiddag van 13.00- 15.00 uur

Iets voor jou? Als jij het  fijn vindt […]

Hoogbegaafdheid

– Signaleren en begeleiden

In Nederland is 2 % van Nederland hoogbegaafd, inmiddels mogelijk meer.
De hoogste percentages  bevinden zich in Wageningen en Eindhoven

Vroegtijdig signaleren:

Is  er mogelijk sprake van hoog- of meerbegaafdheid  bij uw kind? Neem dan contact met ons op.
Regelmatig lopen deze kinderen vast en raken geblokkeerd.
Hoe eerder deze signalen serieus genomen worden hoe beter.

U ziet als ouder  dat hun kind zich bovengemiddeld snel ontwikkelt; soms geeft de leerkracht aan dat het kind anders en sneller met de geboden leerstof omgaat.

Hoogbegaafdheid is een manier van zijn waardoor het kind een andere benadering vraagt in de opvoeding en op school. Het kind beleeft  zijn omgeving en eigen gevoelens zeer intens, vaak heeft het een onstilbare honger naar kennis of ervaringen. Ook vindt het kind niet altijd automatisch aansluiting bij leeftijdsgenootjes.

In ons team zijn diverse professionals aanwezig met kennis over hoogbegaafdheid en begrip voor het hoogbegaafde kind.

Ons aanbod

Speltherapie:

 • Erkenning, ontlading , […]

Onderzoek

– Beeld op het functioneren.

Als aanvulling op de aangeboden therapieën bij het Torenkamertje kan het goed zijn om door middel van onderzoek een beter beeld te krijgen van het functioneren van een kind of jongere. Daarnaast kan onderzoek inzicht geven over mogelijke oorzaken van de problemen en/of factoren die de problemen in stand houden. 

Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind of de jongere, wordt er gebruik gemaakt van verschillende soorten vragenlijsten en tests. Er kan onder andere gedacht worden aan onderzoek naar: intelligentie, faalangst, hoogsensitiviteit, persoonlijkheidseigenschappen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Informatie Onderzoek

 1. Intelligentie onderzoek (WISC-III) voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.
  Performaal en verbaal IQ, kloof, verwerkingssnelheid.
 2. Faalangst (PMT-K-2) voor […]

Ouderbegeleiding

– Hulp bij vragen

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk; ouders kunnen met vragen zitten waar ze zelf niet uitkomen. Dan is het goed om hulp te vragen. Deze hulp kan afhankelijk van de vraag in verschillende vormen gegeven worden: het geven van informatie, pedagogische adviezen, coaching van ouders en/of kind (eren) , cursussen of ouderontmoetingsbijeenkomsten. De ondersteuning is vraaggericht. Als de vraag en de situatie duidelijk zijn, stellen we samen doelen op die jullie als ouders in je gezin willen bereiken. Daarbij is het belangrijk dat die bij jullie passen, praktisch toepasbaar zijn en jullie helpen de opvoeding weer met vertrouwen te kunnen vormgeven.

Informatie Ouderbegeleiding

Voor de aanvang van de ouderbegeleiding ontmoeten we u graag voor een kort kennismakings- en intakegesprek. U kunt in dit gesprek uw vragen stellen.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen […]

Psychosociale begeleiding en hulpverlening

– Meer zicht op jezelf.

Overleven in plaats van leven? Een ongewenste situatie waarin je graag verandering wilt brengen? De oorzaak van die situatie ligt meestal in het verleden. Je bent uniek en hebt ook op jouw eigen manier gereageerd op omstandigheden uit je leven. Misschien heb je onbewust een stuk van jezelf afgeschermd om zo te kunnen overleven. Psychosociale therapie kan je daarin inzicht geven zodat je eigen keuzes kunt maken, keuzes waarvoor je de verantwoordelijkheid aanvaardt.

Misschien ben jij op zoek naar hulp bij:

 • het leren stellen en handhaven van grenzen
 • emotionele problemen zoals: spanningen, depressie, burn-out, angst, verdriet, negatief zelfbeeld
 • relationele problemen met: een partner, vrienden, familie of collega’s op het werk
 • afhankelijkheidsrelaties
 • verwerking van: traumatische ervaringen, verliezen en ziekte
 • identiteitsvragen

Gun jezelf de tijd om bewust nieuwe nieuwe keuzes te maken en meer zicht te krijgen op vragen als: ‘wie ben ik’, ‘waar wil […]

Spelbegeleiding

– Spelenderwijs mogelijkheden vergroten.

Wanneer een kind is vastgelopen in zijn of haar ontwikkeling, of juist extra begeleiding nodig heeft, kan spelbegeleiding helpen de achterstand in de ontwikkeling in te lopen. Het kind leert spelenderwijs zijn mogelijkheden en spelvaardigheden vergroten of verdiepen. Het doel is om de gestagneerde ontwikkeling weer in beweging te krijgen en naast het kind ook de ouders te ondersteunen.

Ook zetten wij spelbegeleiding in bij kinderen waarbij een diagnose is vastgesteld (bv. PDD-NOS of AD(H)D). Het kind heeft vaak behoefte aan praktische begeleiding, tips en adviezen voor thuis, op school en in sociale situaties.
Samenwerken en op elkaar afstemmen komt het kind en het gezinssysteem ten goede.

Informatie Spelbegeleiding

Voor de aanvang van de therapie voor uw kind ontmoeten we u graag voor een kort kennismakings- en intakegesprek. U kunt in dit gesprek uw vragen stellen.

Heeft […]

Speltherapie

– Problemen herkennen en helpen.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie.
Je kunt bij ons terecht als er sprake is van:

 • het verwerken van een echtscheiding
 • rouwverwerking
 • boosheid en driftbuien
 • angst
 • problemen in de sociale omgang
 • pesten of gepest worden
 • laag zelfbeeld
 • slaapproblemen
 • (een vermoeden van) ADHD, ODD, autisme, hoogsensitiviteit, (faal)angst of hoogbegaafdheid

Speltherapie wordt veelal ook als een onderdeel van de  behandeling ingezet.

De speltherapeut werkt intensief aan een vertrouwensband. Door middel van spel kan het kind nare gevoelens uiten en gebeurtenissen verwerken. Door de erkenning die de therapeut geeft voelt het kind zich gezien en gehoord. Vanuit die basis ontstaat er ruimte voor nieuw gedrag en kan de ontwikkeling van het kind weer op gang komen.

In de spelkamer zijn allerlei spelmaterialen aanwezig. Het kind kiest waar het mee speelt en waar het zich vrij mee kan uiten. De speltherapeut geeft waar nodig leiding en sturing aan het spel om het […]

Trainingen en Cursussen

– Elkaar kennen en (h)erkennen.

We geven verschillende trainingen en cursussen.

Soms organiseren we zelf trainingen maar we geven ook trainingen op aanvraag.
Hierbij valt te denken aan een: Weerbaarheidstraining, Teamtraining (DISC), Oudercursus, Rouwverwerking, Het hoogbegaafde kind, Mindsettraining, Hoogsensitiviteitstraining, Hoe leer ik mijn kind spelen…

Informatie is te verkrijgen via het contactformulier.

Informatie Trainingen

Dit programma is ook geschikt voor o.a. kringleiders, kinderwerkers en oudstenraad.

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de trainingen? Dan kunt u uw vraag of opmerking hier kwijt, […]

Ga naar de bovenkant