Dappere Dino Training

– Evidence Based

De Dappere Dino training is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, preventieve groepstraining van TNO voor kinderen in de leeftijd van 6 tot/met 8 jaar  van wie de ouders gescheiden zijn.

De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. Er hoeft dus nog helemaal geen sprake te zijn van gedrags- en/of emotionele problemen.

De Dappere Dino training start op vrijdag 19 januari 2024 en bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 3 kwartier op vrijdag van 15:30u-16:15u. De bijeenkomsten vinden plaats bij Het Torenkamertje in Wageningen. We gaan tijdens de training aan de slag met allerlei spelletjes en creatieve werkvormen. Daarin speelt de handpop ‘Rex’, onze dappere dino, een belangrijke rol.

We werken met elkaar aan 2 belangrijke doelen:

  1. Het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de scheiding te verminderen.
  2.  Het leren van vaardigheden in probleem oplossen zodat kinderen beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding.

Ouders worden op meerdere momenten tijdens de training betrokken in het gehele proces:

  • Voordat de training start zijn er intakegesprekken met beide ouders
  • Tijdens de training krijgen de ouders na elke sessie een kort weekverslag over wat de kinderen hebben gedaan
  • Tijdens het hele traject worden er 3 nieuwsbrieven gedeeld met extra informatie
  • Er wordt een ouderavond georganiseerd waarin er meer verteld wordt over wat een scheiding voor kinderen kan betekenen, hoe je als ouders hierbij je kind kan ondersteunen en wat de inhoud van de training is
  • Aan het eind vinden er evaluatiegesprekken plaats met beide ouders

Voor meer inhoudelijke informatie: www.dapperedino.nl

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de Dappere Dino Training of wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via onderstaand contactformulier, of u kunt bellen naar 06-42551996.