Contact

Beste mensen,
Vanwege drukte hebben we op dit moment een aanmeldstop voor speltherapie tot de herfstvakantie, tot 15 oktober.
De wachttijd voor onderzoek is langer, daarvoor zitten we vol tot half november.

Psychosociale begeleiding (14 +) is toegankelijk, evenals Opvoedondersteuning, Creatieve en Contextuele begeleiding.

     

    Klachtenprocedure

    Bij klachten vragen wij u zelf met desbetreffend medewerker contact op te nemen.
    Mocht u samen niet tot overeenstemming komen dan kunt zich richten tot de beroepsvereniging van de medewerker.