Ouderbegeleiding

– Hulp bij vragen

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk; ouders kunnen met vragen zitten waar ze zelf niet uitkomen. Dan is het goed om hulp te vragen. Deze hulp kan afhankelijk van de vraag in verschillende vormen gegeven worden: het geven van informatie, pedagogische adviezen, coaching van ouders en/of kind(eren), cursussen of ouderontmoetingsbijeenkomsten. De ondersteuning is vraaggericht. Als de vraag en de situatie duidelijk zijn, stellen we samen doelen op die jullie als ouders in je gezin willen bereiken. Daarbij is het belangrijk dat die bij jullie passen, praktisch toepasbaar zijn en jullie helpen de opvoeding weer met vertrouwen te kunnen vormgeven.