Hoogbegaafdheid

– Signaleren en begeleiden

In Nederland is 2% van de mensen hoogbegaafd.
De hoogste percentages bevinden zich in Wageningen en Eindhoven.

Vroegtijdig signaleren:

Is er mogelijk sprake van hoog- of meerbegaafdheid bij uw kind?
Neem dan contact met ons op.
Regelmatig lopen deze kinderen vast en raken geblokkeerd.
Hoe eerder deze signalen serieus genomen worden hoe beter.

U ziet als ouder dat uw kind zich bovengemiddeld snel ontwikkelt.
Misschien geeft de leerkracht aan dat uw kind anders of sneller met de geboden leerstof omgaat.

Hoogbegaafdheid is een manier van ‘zijn’ waardoor het kind een andere benadering vraagt in de opvoeding en op school.
Deze kinderen beleven hun omgeving en gevoelens zeer intens.
Vaak hebben ze een  onstilbare honger naar kennis of ervaringen.
Ze vinden niet altijd automatisch aansluiting bij leeftijdsgenootjes.

Ons aanbod

Speltherapie:

  • Erkenning, ontlading, ik -versterking
  • Hulp bij het omgaan met de intense emoties en de behoefte aan leren/weten
  • Emotionele blokkades opheffen

Opvoedingsondersteuning:

  • Opvoedingsvragen (sterke wil, een hoge lat, faalangst, levensvragen)
  • Oudercursussen en bijeenkomsten
  • Samen op zoek naar een peergroep voor uw kind

Onderzoek en advies:

  • Testafname, niet alleen gericht op het IQ. Deze test maakt ook inzichtelijk wat mogelijk de sterke en zwakke kanten binnen de ontwikkeling van het kind zijn.
  • De sociale en emotionele ontwikkeling van het kind
  • Zie voor meer informatie de pagina over onderzoek.

Ons aanbod richt zich op kinderen en hun opvoeders met als speerpunt dat ieder kind zich geaccepteerd voelt en zijn/haar hoogbegaafdheid als verrijkend ervaart en zich daardoor evenwichtig kan ontplooien.